Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov(okres Domažlice) je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Všichni členové sboru od předškolního věku až po členy v pokročilém věku jsou aktivně zapojeni do činností dobrovolných hasičů dle svých schopností a možností. Kolektiv mladých hasičů reprezentuje sbor při soutěžích a svými dovednosti nabytými při tréninku dosahují stále lepších výsledků. Intenzivní tréninky požárně-technických disciplín probíhají zejména před koly hry Plamen a poháry okresní ligy mládeže. Kategorie dospělých mužů a žen se účastní mimo soutěží v požárních útocích každoročně okrskových či okresních postupových soutěží v běhu na 100m s překážkami. Všichni členové také vypomáhají při organizování a přípravách různých akcí SDH v obci a brigádnické činnosti.

SDH Tlumačov má širokou členskou základnu, k 31. 12. 2019 evidujeme 154 řádných členů, z celkového počtu členské základny je 93 mužů, 25 žen a 36 členů do 18-ti let. SDH se může pochlubit dlouholetou tradicí, patří mezi nejstarší dobrovolné hasičské sbory v Čechách, v roce 2020 oslavíme 130. výročí založení.

Činnost SDH Tlumačov nesestává jenom ze soutěží, výjezdů k požárům či jiným živelným pohromám nebo práce s dětmi. V prvé řadě se totiž jedná o stovky hodin dobrovolné práce. Musí se neustále udržovat výzbroj a výstroj, opravovat a vylepšovat hasičská zbrojnice, upravovat naše sportovní vybavení na štafety i na požární útok, jezdit s auty kondiční jízdy apod. Co můžeme, to si sami opravíme a zařídíme. Kromě pravidelných pracovních schůzek se pořádají brigády, po domluvě s obecním úřadem pravidelně čistíme místní koupaliště v Tlumačově, při slavnostech stavíme velký stan-který rovněž zapůjčujeme i ostatním, pokládáme věnce, při významných jubileích navštěvujeme naše nejstarší členy. V lednu pravidelně pořádáme proslulý hasičský ples, jenž má široko daleko velkou odezvu, a na jaře sbíráme železný šrot po celé obci. Zkrátka a dobře se celý rok nezastavíme. 

logo 2020 SDHT

 TlumacovABV

Naše hasičské vozy - VW Transporter a AVIA A30

Auta SDH 02

logo 2020 SDHTlumacov

Zde je naše adresa

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
Tlumačov 99, 34401 Domažlice
IČO: 65570448 DIČ: CZ65570448

Kontaktní telefon: +420723874478

Zde nás najdete

Tlumačov - Domažlicko