Instruktoři mladého kolektivu hasičů:

Pivoňka Jiří - vedoucí MH

Halada Rostislav

Fišer Miloslav

Ticháček Radek

Pivoňka Martin

Hrušková AnnaKdyž je dobrá parta, jde všechno. Tohoto hesla se držíme už dlouho a daří se nám díky tomu podnikat s naším hasičským oddílem neskutečné akce. A díky perfektnímu přístupu všech vedoucích a instruktorů se dětem u nás líbí a činnost v oddíle je baví.

Kolektiv mladých hasičů reprezentuje sbor při soutěžích a svými dovednosti nabytými při tréninku dosahují stále lepších výsledků. Intenzivní tréninky požárně-technických disciplín probíhají zejména před oběma koly hry Plamen a poháry okresní ligy mládeže (březen-červen, září-říjen). Přes prázdniny mají děti většinou volno s výjimkou soustředění nebo příležitostných soutěží. Ve zbývající části roku děti zdokonalují svoje schopnosti sportovními soutěžemi, rukodělnými dílnami a hraním stolních a společenských her.

Schůzky dětského kolektivu SDH Tlumačov se konají každou neděli (mimo prázdnin) od 10:00 hodin v hasičské zbrojnici v Tlumačově. Kroužek pravidelně navštěvuje zhruba 15 dětí. Děti se u nás naučí základním hasičským dovednostem, naučí se používat hasící přístroje, dokáží poznávat hasičskou techniku, výzbroj a výstroj hasiče a mnoho dalšího. Pravidelně se zúčastňují soutěží v požárním sportu. Pořádáme pro ně i různé akce od pálení čarodějnic až po ukázky techniky a činnosti hasičů. Učíme se - např. uzly, topografické značky, sygnály rukou, motání hadic, co dělat při požáru, k čemu jsou jaké hasící přístroje, co vše je v hasičském autě atd. Přes léto potom trénujeme požární útoky. Každoročně také vypomáháme starším hasičům při čištění místního koupaliště, kde se aktivně zapojujeme do práce s hasičskou technikou.

 

Přes rok se zúčastňujeme celoroční hry PLAMEN do které patří:

>>     požární útok Plamen
>>     požární útok s překážkami CTIF
>>     štafeta 4 x 60 m s překážkami
>>     štafeta CTIF
>>     štafeta požárních dvojic
>>     závod hasičské všestrannosti
>>     běh jednotlivců na 60 m s překážkami

 

 

Naše činnost v roce 2017:

18.2.2017

jsme byli na Zimním setkání hasičů ve Staňkově. Složili jsme dvě pětičlenné hlídky. Jednu starší ve složení -  Pivoňka Jiří, Kabourek Filip, Fišer Miloslav, Pinkr Ondřej a Žigmundová Nela. Za mladší družstvo soutěžili - Brantl Vít, Halada Jan, Halada Jakub, Ticháčková Julie a Ticháčková Nela.

Mladší družstvo skončilo na druhém místě z 24 - děti vyhrály pohár, medaile a puzzle. Starší družstvo bylo 15 z 27 a svojí medaily taky dostaly.

Všechny děti se moc snažily a rozhodně jsme ve Staňkově ukázali, co umíme. 

 

logo 2020 SDHTlumacov

Zde je naše adresa

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
Tlumačov 99, 34401 Domažlice
IČO: 65570448 DIČ: CZ65570448

Kontaktní telefon: +420723874478

Zde nás najdete

Tlumačov - Domažlicko